News > Zprovoznili jsme mostní provizorium přes řeku Labe na stavbě Lysá – Čelákovice

Zprovoznili jsme mostní provizorium přes řeku Labe na stavbě Lysá – Čelákovice

21. 12. 2020

Most v přes Labe je rozhodujícím stavebním objektem celé stavby Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo). S ohledem na jeho technický stav a věk byla navržena celková rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby.

Práce na mostě jsou rozděleny do dvou etap. V letošním roce byla v plánu realizace mostního provizoria pro zajištění provozu na dopravní cestě SŽ a následně v roce 2021 proběhne výstavba a zprovoznění nového mostního objektu.

První etapa se v těchto dnech dostala do finále a 18. prosince bylo mostní provizorium zprovozněno. Dočasné pilíře mostního provizoria jsou vybudované z podpěrné konstrukce PIŽMO, které je postavené na nových železobetonových základech založených na velkoprůměrových pilotách. Provizorní opěry jsou monolitické železobetonové. Po vybudování spodní stavby mostního provizoria byla v měsíci listopadu pomocí příčného přesunu na ni přemístěna jedna stávající ocelových nosných konstrukcí. Dne 14. prosince 2020 proběhla zatěžovací zkouška, která ověřila bezpečné použití konstrukce pro vlakový provoz. Mostní provizorium bude zajišťovat vlakový provoz po dobu výstavby hlavního mostu – do podzimu 2021.

V lednu 2021 bude druhá stávající mostní konstrukce v. koleji č. 1 snesena a zahájí se samotná rekonstrukce mostu demolicí spodní stavby. Pilíře budou prakticky celé odbourány, opěry částečně. Dále se provede sanace podzákladí a nové hlubinné založení objektu. Následně se vybudují nové pilíře a úložné prahy na opěrách a na novou spodní stavbu bude vysunuta nová nosná ocelová konstrukce s průběžným kolejovým ložem, společná pro obě koleje. Termín zprovoznění nového mostu je září 2021. Poté bude mostní provizorium odstraněno a do února 2022 budou probíhat dokončovací práce.


Základní informace:

Název: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Objekt: Most přes Labe v ev. km 6,330

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Zhotovitel stavby: Sdružení „Lysá“: EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha

Zhotovitel objektu: EUROVIA CS

Předpokládaná doba realizace objektu: 02/2020 - 02/2022