News > Zatěžovací zkouška mostu na stavbě I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Zatěžovací zkouška mostu na stavbě I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

26. 03. 2021

Na stavbě I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa, úspěšně proběhla 26. března zatěžovací zkouška železničního mostu na trati Plzeň - Žatec.

Most přetíná novou okružní křižovatku ulic Na Roudné a Jateční a novou komunikaci propojující silnici I/20 s ulicí Na Roudné. Nový čtyřicetipětimetrový most má výškové poměry tak, aby zde byl zajištěn bezpečný průjezd trolejbusové dopravy. Středový dřík tohoto mostu je ve středu nové okružní křižovatky.

Součástí stavby I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa  je propojení silnice I/20 a silnice II/231, které bude zajišťovat místní komunikace navazující na hlavní trasu I/20 a napojující se na silnici II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Tato místní komunikace je navržena  jako dvoupruhová. V rámci stavby o celkové délce 1,381 km probíhá výstavba nové okružní křižovatky ulic Na Roudné, Jateční a  nové komunikace propojující silnici I/20 s ulicí Na Roudné. Součástí stavby je i úprava původní provizorní okružní křižovatky (křížení ulic Na Roudné a U Velkého rybníka), autobusových zastávek a komunikací pro pěší a cyklisty, rovněž vybudování opěrné zdi zajišťující stabilitu u zastávek MHD.

 

Základní informace:

Název: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa.

Objednatel: ŘSD ČR, Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Společnost Plaská - Chrástecká (EUROVIA CS, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY stavební)

Doba realizace: 03/2019 – 2021