News > Zahájili jsme stavbu I/69 Vsetín, rampa

Zahájili jsme stavbu I/69 Vsetín, rampa

05. 08. 2022

Slavnostním poklepem základního kamene začala 5. srpna výstavba dvou nových křižovatkových větví na mimoúrovňové křižovatce silnice I/57 a I/69 ve Vsetíně.

V budoucnu tak bude průjezd tímto uzlem přehlednější a bezpečnější. Součástí projektu je výstavba nové okružní křižovatky na silnici I/69, úpravy dotčených místních komunikací a přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:

Název: I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: STRABAG, EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2022–2024