News > Začne rekonstrukce křižovatky Michelská a Budějovická v Praze

Začne rekonstrukce křižovatky Michelská a Budějovická v Praze

02. 07. 2021

Po prodlouženém víkendu 7. července začne rekonstrukce křížení ulic Michelská a Budějovická v Praze. Práce si vyžádají omezení dopravy v místě.

Křížení silnic Michelská a Budějovická v Praze bude stavebně upraveno tak, aby se zvýšila bezpečnost dopravy, chodců i cyklistů. Oproti stávajícímu stavu bude upravena a rozšířena plocha středových a ochranných ostrůvků, upraven průběh nároží křižovatky a vedení přechodů pro chodce za zkrácení délek těchto přechodů. Přechody pro chodce a na ně navazující úseky chodníků (stezek) budou nově stavebně upraveny a vyznačeny jako sdružené s přejezdem pro cyklisty. Součástí této úpravy bude vybudování varovných a signálních pásů pro slepé a slabozraké.

 

Stavebně dojde k výměně asfaltových vrstev vozovky s lokálními sanacemi pokladů. Budou vyměněny poškozené obrubníky za nové žulové silniční. Opravami projde rovněž odvodnění křižovatky, veřejné osvětlení bude vyměněno a křižovatka bude osazena novou světelnou signalizací. Na závěr prací bude křižovatka opatřena novým vodorovným a svislým dopravním značením a proběhnou poslední dokončovací práce na dotčených zelených plochách. Poslední fáze prací na konci srpna proběhne bez většího zásahu do dopravy v místě.


Práce jsou rozděleny do pěti navazujících etap, kdy pro každou z nich bude jiné dopravní opatření a s tím související objízdné trasy.


Dopravní opatření:

V termínu 7. července - konec července – bude uzavřen sjezd a nájezd z Jižní spojky na ul. Michelská a Vídeňská, objízdná trasa za nájezd na Jižní spojku povede z Budějovické vpravo ulicí V Podzámčí - vlevo V Podzámčí - Sulická - Jižní spojka – Vídeňská, za sjezd z Jižní spojky bude objízdná trasa vedena dalším sjezdem do ulice V Podzámčí a dále po stejné trase vlevo V Podzámčí - Sulická - Jižní spojka – Vídeňská.

 

Následně v termínu 27. července  - 10. srpna  – bude uzavřen sjezd a nájezd z Jižní spojky na ul. Michelská a Budějovická, objízdná trasa povede z Budějovické vpravo ulicí V Podzámčí - vlevo V Podzámčí - Sulická - Jižní spojka – Vídeňská a z ulice Michelská po Vídeňské – Zálesí – Štúrova – Pod Višňovkou – Sulická – V Podzámčí – Jižní spojka. Sjezd z Jižní spojky na ul. Vídeňská již bude otevřen. 

Další dopravní opatření budou upřesněna podle postupu prací.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce křižovatky ul. Michelská a Budějovická, Praha

Objednatel: TSK Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 07 – 08/2021