News > Začne oprava ul. K Zeleným domkům v Praze

Začne oprava ul. K Zeleným domkům v Praze

10. 09. 2020

V pondělí 14. září začnou opravy ulice K Zeleným domkům v Praze, a to v úseku mezi Vídeňskou ul. a K Libuši. Práce provede sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro Investiční odbor Magistrátu hl. města Prahy do poloviny prosince 2021.

Práce v ulici K Zeleným domkům budou probíhat postupně po částech, v letošním roce se dotknou úseku mezi ulicemi Vídeňská a Pražského povstání. Z této části bude vymezen provoz, který bude převeden na vyznačené objízdné trasy.

„V rámci oprav ul. K Zeleným domkům v úseku Vídeňská a K Libuši dojde k úpravě inženýrských sítí v místě, rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nového přisvětlení přechodu pro pěší. Provedeme výstavbu a rekonstrukci dešťové kanalizace, rekonstrukci uličních vpustí a výstavbu nového kanalizačního spadiště. Součástí je rovněž rekonstrukce vozovky a chodníkových ploch“, sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

„Práce budou probíhat postupně v navazujících úsecích do prosince 2021. Podle postupu prací se bude také měnit dopravní opatření v místě,“ dodala Štočková. Do vedení linek MHD práce nezasáhnou.