News > Začínají opravy Novodvorské ulice v Praze

Začínají opravy Novodvorské ulice v Praze

18. 02. 2020

V úterý 25. února začnou přípravné práce před opravami Novodvorské ulice v Praze v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo – Zbudovská. Tyto práce již lokálně zasáhnou do režimu jízdy v místě. Opravy provede EUROVIA CS pro TSK Praha do konce května 2020.

Před zahájení oprav Novodvorské ulice proběhnou od 25. února do začátku března některé stavební úpravy, které jsou nutné k zachování provozu autobusových linek MHD a integrované automobilové dopravy. Jedná se o úpravy stávajících přejezdů středních dělících pásů a vytvoření dočasných zastávek BUS. Tyto práce budou probíhat za krátkodobých lokálních dopravních omezení a nevyvolají změny ve vedení autobusů MHD ani automobilové dopravy.

Samotné opravy Novodvorské ulice budou navazovat. Stavba bude s ohledem na maximální možné zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy rozdělena do čtyř navazujících etap. Jak bude stavba postupovat, bude docházet k omezení dopravy vždy na jiném úseku komunikace, pro který budou vyznačeny objízdné trasy. Tato opatření vyvolají také změny ve vedení linek autobusů městské a příměstské dopravy.

„Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci zastávky BUS Nové dvory z centra a obou zastávek Přírodní. Opraveno bude odvodnění komunikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a obnově vodorovného dopravního značení. Stávající okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská, které tvoří mobilní betonové bloky, nahradí nově vybudované střední ostrovy a dělicí i směrové ostrůvky z obrubníků. Současně budou opraveny přechody, které po úpravách budou bezbariérové,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Práce jsou naplánovány do konce května 2020.

 

Základní informace:

Název: Oprava Novodvorské ul., Praha

Objednatel: TSK Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 02/2020 – 05/2020


1. etapa – úsek Durychova Čimelická z centra

2. etapa – úsek Čimelická – Zbudovská z centra

3. etapa – úsek Zbudovská – Chýnovská do centra

4. etapa – úsek Chýnovská – U Družstva Tempo do centra a úsek U Družstva Tempo – Durychova z centra