News > Začínají opravy na dálnici D8

Začínají opravy na dálnici D8

28. 06. 2021

O nadcházejícím víkendu, tj. od soboty 3. července začne postupné rozmisťování dopravního opatření na dálnici D8 v km 2,5 – 12,8. Provoz bude v rámci prací veden v režimu 2+1+1 jízdní pruh. Současně s vymezením dopravy z části pravé poloviny dálnice směr Ústí nad Labem, dojde k uzavření EXIT 9 Úžice a odpočívky s čerpací stanicí MOL. Práce provede sdružení firem EUROVIA CS a Strabag pro ŘSD ČR.

Postupné rozmisťování dopravního opatření začne v sobotu 3. července ráno. Provoz v novém režimu 2+1+1 jízdní pruh bude plně převeden do 12. července, tak aby vznikl bezpečný prostor pro práce v pomalém a odstavném pruhu dálnice D8 směr Ústí nad Labem. Současně dojde k uzavření EXIT 9 Úžice a k několika dennímu uzavření benzínové stanice MOL, v jejímž okolí bude vyměněn povrch dálnice.

Nebude možné od Prahy sjet z D8 a najet ve směru na Ústí nad Labem. Budou stanoveny objízdné trasy, které povedou přes okolní EXITy Zdiby a Nová Ves. „Práce jsou rozděleny do několika navazujících etap, kdy pro každou bude jiné vedení dopravy v místě. Popsané dopravní opatření bude do konce července 2021, následně se práce přesunou do rychlého pruhu pravé poloviny dálnice D8. A tak dojde ke zprovoznění EXIT 9,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROIVA CS.

Do konce srpna bude opravena pravá polovina dálnice D8 mezi km 3,2 až 12,8. Následně se práce přesunou na levou polovinu dálnice směr na Prahu, kde budou probíhat opět po částech. Součástí prací je kompletní rekonstrukce vrstev vozovky dálnice D8, nezbytné sanace podloží, odvodnění dálnice, oprava dilatací u mostů, vytvoření dvou odstavných zálivů na 6. km a nové vodorovné dopravní značení. Na práce jsou stanoveny 4 měsíce od zahájení.

„Chtěli bychom požádat všechny řidiče, aby si svou cestu po D8 naplánovali a v místě oprav dodržovali předepsanou rychlost. Jsme si plně vědomi toho, že omezení na vytížení D8 může způsobovat zdržení. V případě komplikace v provozu, ale dochází k mnohonásobně většímu zdržení, které má vliv i na práce v místě a tedy i na opravy samotné. Všem řidičům předem děkujeme za jejich ohleduplnost a trpělivost,“ dodala Iveta Štočková.