News > Začaly práce na I/3 křižovatka se sil. II/155 – Velešín

Začaly práce na I/3 křižovatka se sil. II/155 – Velešín

06. 04. 2021

Po Velikonocích začaly opravy úseku dlouhého 3,1 km na silnici křížení I/3 a silnice II/155 - Velešín.

Stavební práce jsou koordinovány s další stavbou investorů ŘSD a JČ kraje, ve stejném úseku silnice I/3 (jedná se o rozšíření koruny vozovky na vjezdu do města Velešín). Z toho důvodu je naplánovaná 17-ti denní technologická přestávka. V rámci opravy komunikace bude provedeno plošné odfrézování stávajícího krytu vozovky vč. lokálních sanací. Budou pročištěny stoky a nezpevněné krajnice. Bude provedena pokládka asfaltového souvrství z modifikovaných směsí. Opraveny budou také hospodářské vjezdy a bude vybudován nový propustek pod silnicí I/3. Na závěr budou osazena nová silniční svodidla v celkové délce 720 m a  provedeno vodorovné a svislé dopravní značení.

 

Základní informace:

Název: I/3 křižovatka se sil. II/155 – Velešín

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 04/2021 – 06/2021