News > Začala stavba I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Začala stavba I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

15. 03. 2019

V úterý 12. března začala stavba I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa. Její součástí je propojení silnice I/20 a silnice II/231, které bude zajišťovat místní komunikace navazující na hlavní trasu I/20 a napojující se na silnici II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Tato místní komunikace je navržena jako dvoupruhová.

V rámci zahájené stavby o celkové délce 1,381 km dojde také k vybudování nové okružní křižovatky ulic Na Roudné, Jateční a nové komunikace propojující silnici I/20 s ulicí Na Roudné. Součástí stavby je i úprava stávající provizorní okružní křižovatky (křížení ulic Na Roudné a U Velkého rybníka), autobusových zastávek a komunikací pro pěší a cyklisty. Nová okružní křižovatka ulic Na Roudné a Jateční a nové komunikace propojující silnici I/20 s ulicí Na Roudné budou přetnuty novým čtyřicetipětimetrovým železničním mostem na železniční trati Plzeň – Žatec, kde samotný most bude přetínat novou okružní křižovatku s výškovými poměry tak, aby zde byl zajištěn bezpečný průjezd trolejbusové dopravy. Středový dřík tohoto mostu bude ve středu nové okružní křižovatky. Stavba jako taková se musí vypořádat se spoustou překážek, jako jsou přeložky jednotlivých inženýrských sítí, nebo odtěžení stávajícího skalního masivu. Součástí stavby budou rovněž opěrné zdi zajišťující stabilitu u zastávek MHD. 

Před zahájením stavebních prací proběhl předstihový plošný archeologický průzkum pozitivních lokalit, kde byly vytipovány oblasti, které bude nutno důkladněji během stavby monitorovat. Zároveň před započetím stavebních prací proběhl i pyrotechnický průzkum. Tento průzkum byl proveden z důvodu podezření, že lokalita, kde se stavba nachází, měla být jedním z nebezpečných míst, kam dopadaly bomby adresované na Škodovy závody během II. světové války. Velký Bolevecký rybník totiž sloužil jako orientační bod pro nálety zmíněných bombardérů. Průzkum byl bez pozitivních nálezů.  

 

Základní informace:

Název: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Objednatel: ŘSD ČR, Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Společnost Plaská - Chrástecká (EUROVIA CS, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY stavební)

EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2019 – 05/2021

Cena díla: 494 mil. CZK