News > Začala rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava

Začala rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava

08. 04. 2019

Na konci března začala rekonstrukce silnice II/266 ve více jak 10 km úseku Šluknov – Lobendava.

Uvedená rekonstrukce probíhá z důvodu velkého zatížení nákladní dopravou. Silnice byla v nevyhovujícím stavu, a proto bude provedena v celém úseku výměna obrusné vrstvy a částečně ložné vrstvy (v intravilánu města Šluknova) a sanací podloží neúnosných úseků. Celková plocha úpravy je 72 866 m2, na kterou bude položeno 15 202 tun asfaltové směsi. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajících propustků, mostů a rekonstrukce odvodnění. Náklady na stavbu budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Základní informace:

Název: Rekonstrukce komunikace II/266 Šluknov – Lobendava

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03 – 10/2019

Cena díla: 87 mil. CZK