News > Velký Beranov bude mít nový obchvat

Velký Beranov bude mít nový obchvat

03. 05. 2019

Déle než dva roky mají ještě stavbaři na vybudování obchvatu Velkého Beranova na silnicích II/602 a II/353.

Historicky největší dopravní stavba, do které se Kraj Vysočina pustil, bude stát téměř 800 miliónů korun a zhruba 535 miliónů korun by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Práce začaly v březnu. Provedeny již byly rozsáhlé zemní práce, kdy došlo k přesunu 320 tisíc kubíků zeminy. Současně se pracuje na vybudování provizorních komunikací pro převedení dopravy a dále je hlouben sklaní zářez v trase pro přístup do lesního úseku a připravuje se založení mostů a opěrné zdi.

Stavba obchvatu by měla být kompletně dokončena na jaře roku 2021 a zprovozněna už od listopadu příštího roku.

Nová trasa obchvatu Velkého Beranova se odklání od stávající komunikace II/602 za místní částí Jihlavy – Helenín, přibližně v místech současné odbočky na Henčov, a po třech kilometrech mimo obytnou zástavbu bude napojena přes novou okružní křižovatku na II/353 za Velkým Beranovem směrem na D1. Po dalším kilometru před obcí Loudilka se napojí zpět na II/602. Právě vybudování prostorné okružní křižovatky na II/353 za Velkým Beranovem si vyžádá vybudování zhruba 600 metrů dlouhé paralelní obousměrné provizorní komunikace, na kterou budou řidiči směřováni už během několika týdnů. Dalším provizoriem bude, ale až příští rok, přechodné přemostění údolí Henčovského potoka v blízkosti odbočky na Henčov paralelně s II/602. Silnice na Henčov musela být už kvůli stavbě dočasně uzavřena.

Na trase nového obchvatu Velkého Beranova vznikne pět plnohodnotných mostů. Největší čtyřpolový bude měřit 150 metrů a spolu se sousedním třípolovým 90 metrů dlouhým mostem bude převádět dopravu přes hluboká údolí v lesním úseku vlevo před Novými Domky. Stavba obchvatu Velkého Beranova je specifická i plným rozložením prací v téměř celé délce své trasy.


Základní informace:

Název: II/353 Velký Beranov - obchvat

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: EUROVIA CS a Colas

Doba realizace: 03/2019 – 03/2021