News > V letošní stavební sezoně vyměníme Dvorský most v Karlových Varech

V letošní stavební sezoně vyměníme Dvorský most v Karlových Varech

15. 03. 2021

V průběhu března jsme začali pracovat na výměně Dvorského mostu v Karlových Varech, jehož stav již nevyhovuje současné dopravě v místě.

V pondělí 15. března dojde k uzavření mostu, čemuž bude předcházet příprava náhradní lávky pro pěší. Doprava bude vedena po značené objízdné trase přes Tuhnický a Doubský most. Demolice mostu je plánována na duben a v květnu budou následovat práce na založení nového mostu. Po dobu výstavby bude cyklostezka pod mostem uzavřena. Průplav v řece bude částečně omezen pouze v době demolice a při usazování nosníků.

Nový most postavíme podle tzv. Žluté knihy FIDIC (design and build). Nový třípólový most bude dlouhý 100,5 m a široký 13,85 m a první řidiči se po něm projedou na konci roku 2021.


Základní informace:

Název: Obnova Dvorského mostu v KV

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2021 – 12/2021 (zprovoznění) - 06/2022 (dokončení)