News > Tramvajový tunel v rámci stavby VMO Brno byl proražen

Tramvajový tunel v rámci stavby VMO Brno byl proražen

24. 08. 2021

Ve čtvrtek 19. srpna došlo ke slavnostnímu proražení kaloty tramvajového tunelu v rámci projektu I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II. Tunel je ražený novou rakouskou tunelovací metodou NRTM o délce 332,92 m, průměrná spotřeba trhavin na jeden záběr délky 1,5 m je 80 kg a dojde tím k rozpojení přibližně 75 m3 skalní horniny Brněnského masivu. Celkem bylo doposud na tunelu spotřebováno okolo 13 t trhaviny a rozpojeno 20 000 m3 horniny.

Nový tramvajový tunel o celkové délce 500 m je ražený s přesypanými předportálovými úseky. Délka jižní přesypané části je 5 metrů, délka severní přesypané části je 162 metrů. Ražba tramvajového tunelu s pomocí trhaviny byla zahájena na severním portálu 7. května 2021, prorážka v kalotě 19. srpna 2021. Kompletní dokončení ražeb je plánováno na konec září. Dokončení definitivního ostění je v únoru 2022. Zprovoznění tunelu je v plánu na přelomu 2022/2023.

Tramvajový tunel vzniká v rámci stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Etapa II, která zahrnuje také rekonstrukci stávající komunikace a výstavbu dalších nových částí v úseku mimoúrovňového křížení Hlinky po mimoúrovňové křížení Kníničská. V místě vznikne v rámci systému chodníků 35 metrů dlouhá lávka pro pěší, vybudována budou protihluková opatření a realizovány budou rozsáhlé terénní úpravy, které vytvoří ekopřechod mezi Wilsonovým lesem a Žáboveřskými loukami.

 

Základní informace:

Název stavby: I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Etapa II

Objednatel: ŘSD ČR a Statutární město Brno

Zhotovitel: EUROVIA CS, Hochtief CZ a Subterra

Doba realizace: 12/2021 – 02/2025 (194 týdnů do zprovoznění)