News > Stavba druhé části obchvatu Chrudimi začala

Stavba druhé části obchvatu Chrudimi začala

18. 12. 2019

Slavnostním poklepem začala 18. prosince stavba druhé části obchvatu Chrudimi. Dostavba na silnici I/37 kolem Slatiňan bude 4,5 km dlouhá.

Součástí stavby bude vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostů a protihlukových stěn. Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic nižších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dva potoky (Vlčnovský a Slatiňanský) a železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod. 

Základní informace:
Název: Silnice I/37 obchvat Chrudim
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: M-Silnice a EUROVIA CS
Doba realizace: 12/2019 - 2021