News > Stavíme průtah Přerovem

Stavíme průtah Přerovem

29. 09. 2020

V úterý 29. září jsme zahájili práce na průtahu města Přerova, jehož cílem je převedení městské a regionální dopravy, a do dokončení dálnice D1 i tranzitní dopravy, na silnici I/55 ve směru sever-jih. Po dokončení dálnice D1 zůstane průtah hlavní průjezdní komunikací města Přerova.

Na začátku prochází průtah areálem firmy Juta, v těsné blízkosti pivovaru Zubr. Pokračuje v souběhu s autobusovým nádražím a na konci se napojuje na stávající komunikaci ulice Tovární.

Celková délka upravovaného úseku je 792 m. Šířka upravovaného dopravního prostoru je 20 m, zahrnující nově budovanou čtyřpruhovou komunikaci a přilehlé chodníky. Nově jsou zde navrženy i protihlukové stěny v celkové délce 200 m.

Stavba prochází územím s rozsáhlou zástavbou objektů pro průmyslové využití-areál firmy Juta, kde bude provedena demolice 5 objektů výrobních a skladovacích hal.

Součástí výstavby průtahu jsou i veškeré přeložky inženýrských sítí, včetně přeložek zabezpečovacích kabelů Českých drah a vybudování nové trasy parovodu.


Základní informace: 

Název stavby: I/55 Přerov – průtah, 1. etapa

Investor: ŘSD CR

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín

Termín realizace: 11/2020–04/2023