News > Stavíme dálnici D55 z Babic do Starého Město

Stavíme dálnici D55 z Babic do Starého Město

23. 09. 2020

Ve středu 23. září byla slavnostním poklepáním základního kamene zahájena výstavba dálnice D55, 5506 Napajedla – Babice, 3.etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město.

Dálnice je navržena v kategorii R 25,5/120 a její délka je 8 480 m. Ve stavbě jsou navrženy dvě mimoúrovňové křížení trubkovitého tvaru, obsahuje 11 mostů na dálnici, 2 mosty nad dálnicí, 2 mosty na větvích MÚK, 1 most na účelové komunikaci a 2 železniční mosty. Celkem se tedy jedná o 18 mostů.

Dále jsou navrženy čtyři zárubní zdi, jedna opěrná zeď a dvě protihlukové stěny pro ochranu obyvatel obcí v blízkosti D55 před hlukem jsou u Babic a Sušic.

Na stavbě se očekává výrazný deficit materiálu do násypů, protože možnosti získání vhodného materiálu ze zářezů jsou velmi omezené. V hlubokých zářezech byl zjištěn výskyt málo vhodné až nevhodné zeminy.


Základní bilance stavby:

Odkopávky zeminy v trase činí - 1 045 000 m3

Potřeba zeminy do násypů činí - 1 700 000 m3


Základní informace:

Název stavby: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3.etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, STRABAG

Termín výstavby: 09/2020–2023