News > Skupině EUROVIA CS se dařilo. V roce 2018 její obrat vzrostl o 13 %

Skupině EUROVIA CS se dařilo. V roce 2018 její obrat vzrostl o 13 %

01. 04. 2019

Konsolidovaný obrat stavební skupiny EUROVIA CS působící v Česku a na Slovensku vzrostl v loňském roce na 16,7 mld. Kč. To je nárůst o 13 % oproti roku 2017. Hospodářský výsledek před zdaněním činil podle mezinárodních účetních standardů 899,2 mil. Kč. Oproti roku 2017 ziskovost skupiny vzrostla o 14,6 %. Rentabilita tržeb, tedy podíl zisku před zdaněním na tržbách, se pohybovala na úrovni 5,4 %.

EUROVIA CS v roce 2018 realizovala řadu menších projektů v rámci regionů i velké stavby s celorepublikovým dosahem. „Naše výsledky dokazují, že jsme pro regiony důležitý a spolehlivý partner, a z toho mám velikou radost. Zásluhu na našem úspěchu mají především naši zaměstnanci. S cílem zvýšit jejich bezpečnost plánujeme v následujícím roce investovat do dalších bezpečnostních opatření, nové moderní techniky, a i provozů v řádu 600 mil. korun,“ říká Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS. Mezi velkými projekty EUROVIA CS, které v roce 2018 pokračovaly či skončily, jsou: výstavba D3 Ševětín–Borek, I/58 Skotnice – Příbor, optimalizaci trati Beroun – Králův Dvůr, naplno se rozjela stavba dálničního obchvatu Prešova na Slovensku a skončila modernizace D1 v úseku Koberovice – Hořice.

Struktura stavebních prací EUROVIA CS

Silnice a městské komunikace tvoří 59 % z celkového objemu prací společnosti. Celkem 18 % pak připadá na mosty a 15 % na železniční a tramvajové stavby. V řadě regionů EUROVIA CS také zajišťuje zimní údržbu silnic I. tříd. Například v Libereckém kraji tyto služby poskytuje již 13 let. „V roce 2019 nás čekají velké výzvy. Mezi nimi je například pokračování prací na dálnici D11 Hradec Králové – Smiřice. Dále budeme pracovat na D55, obchvat Otrokovic a D35 Ostrov-Časy. Dalším důležitým projektem je modernizace na dálnici D1 v úseku Mirošovice–Hvězdonice. Na železnici budeme realizovat železniční uzel v Přerově,“ dodává Ing. Martin Borovka.

Nedílnou součástí společnosti EUROVIA CS jsou i produkty oblasti Obalovny a lomy, která sdružuje 30 lomů, 25 obaloven, 3 pískovny a 1 recyklační dvůr. V roce 2018 moderní provozy společnosti vyrobily 1,9 milionu tun asfaltových směsí, 74 tisíc tun písku a za celou skupinu se vytěžilo 9,6 milionu tun kameniva. EUROVIA CS také provozuje jeden recyklační dvůr a v rámci rekultivace vytěžené pískovny i skládku inertních odpadů. V roce 2018 bylo vyrobeno celkem 14,7 tisíce tun betonového recyklátu. Ve vlastní produkci firma v minulém roce vyprodukovala 11 tisíc tun litých asfaltů a rovněž 11 tisíc tun emulzí.

Co se týká společenské odpovědnosti, EUROVIA CS v roce 2018 rozvíjela své aktivity jak v Česku, tak na Slovensku. Jedno z klíčových témat CSR aktivit firmy je prevence nebezpečného chování v silničním provozu v rámci projektu Rozhlédni se!. Letos projekt zahájil svou 10. sezónu. Zaměřuje se na ty nejmenší a organizuje pro ně vzdělávací aktivity v této oblasti. V minulém roce se povedlo proškolit téměř 2 tisíce dětí. Od roku 2014 je EUROVIA CS také generálním partnerem českého týmu curlingu vozíčkářů a podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a osobností napříč celou Českou i Slovenskou republikou. Je například sponzorem tenistky Kateřiny Siniakové, podporuje košický maraton a také slovenské fotbalové kluby. Na Slovensku EUROVIA SK také spolupracuje se společností Úsmev ako dar.

Vybrané referenční stavby za rok 2018:

Silnice a dálnice:

Oprava Libušské ulice v Praze a výstavba nového kruhového objezdu

Kruhový objezd a nové chodníky ve Štefánikově ulici v Michalovcích na Slovensku

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – ulice Vítězná

Oprava a rozšíření komunikace mezi Tišnovem a Drásovem

Modernizace D1 Koberovice – Hořice

Mostní stavby

Lávka přes komunikaci I/35 v Hořicích

Demolice mostů nedaleko Humpolce na D1 v úseku 11

Rekonstrukce mostu přes Labe v obci Kuks

Most na silnici II/101 mezi Brandýsem nad Labem a Zápy

Železniční a tramvajové tratě:

Výstavba druhé koleje vilniuského obchvatu Paneriai–Pušynas IXB. pro Litevské železnice

Modernizace tramvajových tratí (MET) v Košicích

Městský mobiliář 

Autobusový terminál Plzeň

Stavba nové sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou

Opravy náměstí ve Veselí nad Moravou