News > Skončila uzavírka Pohořelické křižovatky

Skončila uzavírka Pohořelické křižovatky

02. 11. 2020

V rámci výstavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV, byl dokončen a předán do užívání objekt tzv. uzlu Pohořelice.

Tzv. Pohořelický uzel se realizoval v rámci výstavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV, který řeší dopravní obslužnost obyvatel obcí Napajedla a Pohořelice ve směru do Otrokovic a Zlína. Křížení vzniklo vybudováním přemostění přes budovanou D55 a přeložením silnic III. tříd včetně nové komunikace k místní skládce.

Práce skončily o téměř tři týdny dříve před plánovaným termínem. Stalo se tak na konci října 2020.


Základní informace:

Název: D55 Otrokovice, obchvat JV – objekt Uzel Pohořelice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Délka uzavírky: 06/2020 – 10/2020