News > Skončila regenerace panelového sídliště v Písku

Skončila regenerace panelového sídliště v Písku

14. 12. 2018

V prosinci 2018 skončil projekt s názvem Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa. V rámci prací prošly rekonstrukcí místní komunikace na sídlišti Jih, které se nachází na jižním okraji města Písek. Součástí byla také rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace, vegetační úprava a mobiliář.

Základní informace:

Název stavby: Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Investor stavby: město Písek a Městské služby Písek 

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 5 měsíců

Cena díla: 11,1 mil. Kč