News > Silnice z Turnova na hranici Libereckého kraje projde rekonstrukcí

Silnice z Turnova na hranici Libereckého kraje projde rekonstrukcí

27. 11. 2018

Slavnostním podpisem byl 22. listopadu stvrzen projekt Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů). Zahájení prací se předpokládá na jaře 2019. Rozděleny budou do dvou částí, které zahrnují rekonstrukci silnice II/610 v úseku od města Turnov po hranici Libereckého a Středočeského kraje v délce 5,57 km a rekonstrukci silnice III/2797 (ve městě Turnově nese ulice název Nádražní) v délce 1,52 km.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci vozovky, vybudování okružní křižovatky Svijany, k rekonstrukci železobetonového obloukového mostu přes Jizeru, vzniknou také dva nové mosty přes místní vodoteče, proběhne oprava viaduktu pod železniční tratí a úprava koryta Odolenovického koryta. Součástí je také vybudování chodníků a parkovacích zálivů, autobusových zastávek nebo opěrných zdí. Pracovat se bude rovněž na inženýrských sítích. Na závěr bude realizováno rovněž veřejné osvětlení, vodorovné i svislé dopravní značení a vegetační a sadové úpravy.

V souběhu s těmito pracemi bude probíhat také rekonstrukce podjezdu u železničního uzlu nádraží Turnov, současně musí být zachován příjezd do turnovské průmyslové zóny, tudíž koordinace stavby bude velmi náročná.

 

 

Základní informace:

Název akce: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Objednatel: Liberecký kraj

Investor: Liberecký kraj, Turnov, Svijany, Přepeře, Příšovice a Ohrazenice

Zhotovitel: Společnost ES610T – sdružení EUROVIA CS a STRABAG 

                EUROVIACS

Cena díla: 169, 5 mil. CZK

Termín realizace: 420 dní od zahájení prací bez zimních přestávek