News > Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek, skončila

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek, skončila

02. 07. 2019

Slavnostně skončila 1. července rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek.

V rámci prací byl opraven 5,395 km dlouhý úsek silnice, který zahrnoval průtah obcí Úšava, Staromlýnský rybník s křížením silnice III/19850 až k nájezdu na D5. Došlo také k rozšíření hráze Staromlýnského rybníka v délce 35 m, přeložkám inženýrských sítí a k opravám objízdných tras. Upraveny byly stávající sjezdy, rozjezdy křižovatek a autobusových zastávek. Na závěr byly provedeny i sadbové úpravy.

 

Základní informace: 

Název:                    Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek

Investor:                 Plzeňský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel:              EUROVIA CS

Doba realizace:      08/2018 – 07/2019