News > Rekonstrukce průtahu přes Všeruby skončila

Rekonstrukce průtahu přes Všeruby skončila

13. 12. 2018

Slavnostním přestřižením pásky skončila 12. prosince rekonstrukce silnice II/184 průtahu Všeruby v celé její délce.

V rámci ročních prací byly provedeny úpravy jak hlavní trasy včetně křižovatky se silnicí II/190, tak napojení místních komunikací, či příjezdů k objektům. Součástí byly také inženýrské sítě, doplněno bylo veřejné osvětlení, a proběhly rovněž opravy silnic, které sloužily jako objízdné trasy.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce II/184 průtah Všeruby

Objednatel: Plzeňský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS a COLAS

Doba realizace: 11/2017-11/2018