News > Rekonstrukce nástupního prostoru u Nemocnice Písek byla zahájena

Rekonstrukce nástupního prostoru u Nemocnice Písek byla zahájena

22. 01. 2019

Za účasti zástupců JČK, Města Písek, Nemocnice Písek, projektantů a regionálních medií byla dne 22. ledna 2019 slavnostním poklepáním na kámen zahájena rekonstrukce prostranství před nemocnicí v Písku.

Ve dvou etapách zde proběhne úprava území mezi ulicemi Budějovická a U Obory a vznikne 120 nových parkovacích míst, kde 60 bude sloužit jako městské parkoviště a 60 pro návštěvníky nemocnice a DPS Světlo. 

Součástí stavby je rovněž výstavba obslužných komunikací a autobusové zastávky v ul. Budějovická, vybudování opěrných stěn, dešťové kanalizace, dopravní značení, sadové úpravy a mobiliář. 

Projekt je společnou investicí Města Písek, Jihočeského kraje a Nemocnice Písek.


Základní informace:

Název: Nástupní prostor – Nemocnice Písek

Investor: Město Písek 

Zhotovitel: EUROVIA CS

Cena 24, 4 mil. CZK 

Termín realizace: 01/2019 - 11/2019