News > První část obchvatu Jesenice je hotová a začínají práce na druhé části

První část obchvatu Jesenice je hotová a začínají práce na druhé části

18. 09. 2020

Symbolickým přestřižením pásky skončila stavba II/101 obchvat Jesenice, I. etapa a poklepem základního kamene pak zahájena stavba II. etapy, a to v pátek 18. září přímo v Jesenici u Prahy.

Obchvat silnice II/101 je situovaný jižně od stávající zástavby.

Jesenice trpí kvůli své poloze nedaleko Pražského okruhu vysokou dopravní zátěží, a to především tranzitní. Již první část obchvatu pomůže tuto zátěž výrazně snížit vedením nákladních vozidel po nové 1071 metrů dlouhé komunikaci mimo centrum. Podél obchvatu byly postaveny také 3 protihlukové stěny v celkové délce téměř 800 metrů. Povrch komunikace byl opatřen vrstvou nízkohlučné asfaltové směsi.

Nová komunikace ústí na okružní křižovatce za Jesenicí, kde také začíná trasa II. etapy obchvatu, na které se práce rozeběhnou letos v září. II. etapa směřuje východním směrem jižně od zástavby Jesenice na Říčany. Dlouhá bude 1410 metrů. I tato část nové komunikace bude vzhledem ke vzdálenosti zástavby opatřena protihlukovými stěnami a vozovka pak vrstvou nízkohlučné asfaltové směsi. Práce na II. etapě obchvatu Jesenice jsou naplánovány na 15 měsíců.

Součástí obou projektů jsou přeložky inženýrských sítí, montáž svodidel, realizace vodorovného i svislého dopravního opatření a sadbové úpravy.


Základní informace:

Název: II/101 obchvat Jesenice, I. etapa

Objednatel: Krajská správa silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 2019 – 09/2020


Název: II/101 obchvat Jesenice, II. etapa

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 09/2020 - 2021