News > Převzali jsme staveniště ve Strážkovicích

Převzali jsme staveniště ve Strážkovicích

22. 03. 2021

Dne 15. 3. 2021 jsme převzali staveniště pro výstavbu obchvatu obce Strážkovice. Jedná se o stavbu přeložky silnice II/156 v délce 2 127,37 m.

Obchvat umožní zejména rychlejší spojení mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novými Hrady a zároveň zbaví obyvatele Strážkovic tranzitní dopravy.

Stavba obsahuje novou okružní křižovatku v místě křížení se silnicí II/155, která vede z Třeboně na Římov. Po zprovoznění samotného obchvatu bude následovat druhá část stavby, která zahrne úpravu nepřehledné křižovatky přímo v obci.


Základní informace:

Název: Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnic II/155 a II156 v obci Strážkovice

Objednatel: Jihočeský kraj a obec Strážkovice

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2021–12/2022