News > Obchvat Velkého Beranova byl zprovozněn

Obchvat Velkého Beranova byl zprovozněn

30. 10. 2020

Řidičům je k dispozici nový obchvat kolem Velkého Beranova.

Komunikace je dlouhá  4, 245 km a odvádí dopravu mimo centrum obce. V rámci prací byla upravena silnice II/353, která přivádí dopravu od dálnice D1, nová komunikace byla napojena na také obchvat obce Nové Domy. Došlo k úpravě rybníka v místě, vybudováno bylo 5 mostních objektů, opěrná zeď, protihluková stěna a 3 autobusové zastávky byly přemístěny. 

Práce začaly v březnu 2019 a úplné dokončení projektu je naplánované na květen 2021.

 

Základní informace:

Název: Obchvat Velkého Beranova

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: EUROVIA CS a COLAS CZ

Doba realizace: 03/2019 – 10/2020 (zprovoznění) – 05/2021 (dokončení)