News > Obchvat u města Roudnice nad Labem je hotový

Obchvat u města Roudnice nad Labem je hotový

07. 09. 2021

V Roudnici nad Labem byla v úterý 7. září 2021 zprovozněna nová komunikace, která odvádí dopravu z centra města Roudnice nad Labem.

Stavba vznikla takzvaně na zelené louce a vede jižně od města Roudnice nad Labem. Vybudovali jsme téměř 3 km dlouhou novou komunikaci, jejíž součástí jsou čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Projekt zahrnoval rovněž práce na přeložkách inženýrských sítí, napojení nové komunikace na stávající silnice, realizaci vodorovného a svislého dopravního značení a úpravy terénu v okolí díla. Vybudovány byly rovněž dvě protihlukové stěny v délce 220 metrů.

Stavbu, která začala v roce 2019, realizovalo pro Ústecký kraj sdružení firem EUROVIA CS a HERKUL. Financována byla za využití podpory z evropských fondů a státního rozpočtu.


Základní informace:

Název: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS a HERKUL

Termín realizace: 2019– 09/2021