News > Obchvat Chrudimi je hotový

Obchvat Chrudimi je hotový

20. 12. 2021

Těsně před Vánoci dostali obyvatelé Chrudimi dárek, který jim významně usnadní život. Otevřel se obchvat města, který převezme veškerou tranzitní dopravu.

Vybudování obchvatu silnice I/37 v Chrudimi bylo jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny městského komunikačního okruhu. Silnice I/37 totiž vedla průtahem Chrudimí a intenzita dopravy ve městě dlouhodobě patřila mezi největší v Pardubickém kraji. Příčné uspořádání průtahu, množství křižovatek, obsluha přilehlého území a velký počet chodců v této oblasti – to všechno činilo ze silnice I/37 kritický úsek s vytížeností na hranici kapacity.

Vybudováním přeložky se městům Chrudim a Slatiňany podstatně zlepší životní prostředí, sníží hladina hluku a emise výfukových plynů a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Obchvat převezme maximální část dopravní zátěže ve směru sever-jih a veškerou tranzitní dopravu. Kromě toho umožní rychlejší a kvalitnější napojení Chrudimi na dálnici D11.

Převážná část stavby byla realizována mimo obytnou zástavbu a stávající komunikace, takže ji bylo možné provádět bez výraznějšího vlivu na okolí. Součástí stavby bylo vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostní objektů, tři protihlukové stěny o celkové délce 626 metrů a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Současně s hlavní trasou byly vybudovány i přeložky silnic nižších tříd.


Základní informace: 

Název: I/37 Chrudim-obchvat, úsek křiž. I/17–Slatiňany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Společnost M-Silnice, Eurovia, I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 - Slatiňany

Doba realizace: 12/2019 – 12/2021