News > Nadační fond Kolečko a jeho projekt Rozhlédni se! slaví

Nadační fond Kolečko a jeho projekt Rozhlédni se! slaví

30. 01. 2019

Nadační fond Kolečko má letos dva důvody k oslavě: 15 let existence a 10. sezónu preventivního projektu Rozhlédni se!. Program, při kterém se školáci dozvědí, jak se chovat bezpečně v silničním provozu, už proškolil za dobu své existence více než 13 000 dětí. Po celou dobu je generálním partnerem projektu stavební skupina EUROVIA CS.

První zastávkou v letošním 10. ročníku Rozhlédni se! bude ZŠ v Dolních Počernicích. Lektoři děti zábavnou a interaktivní formou učí, kdy a jak se mají rozhlédnout, připoutat nebo nasadit helmu. A další školy budou následovat. „Po zveřejnění statistiky dopravní nehodovosti – v roce 2018 zemřelo na českých silnicích 19 dětí do 14 let, dvojnásobek oproti roku 2017! – si znovu uvědomujeme obrovský význam primární prevence,“ uvedla Linda Jandová, výkonná ředitelka nadačního fondu Kolečko, který celorepublikový program organizuje a dodává: “ Jsme rádi, že děti náš projekt baví a pozitivní reakce máme i ze strany jejich učitelů.“

V roce 2018 se podařilo proškolit 1 388 dětí a od založení projektu dokonce více než 13 tisíc. „Bezpečnost je naší prioritou za každé situace. Jako přední společnost působící v oblasti dopravního stavitelství se vždy snažíme, aby naše projekty přinášely lidem radost a zároveň byly bezpečné. Aby to bylo možné, je potřeba naučit bezpečnostním zásadám nejen naše zaměstnance, ale i ty, kteří naše projekty dennodenně využívají. Mezi ně samozřejmě patří i děti a jejich bezpečnost je pro nás zásadní. Podpora projektu Rozhlédni se!, který učí děti základním zásadám bezpečného chování v silničním provozu, je pro nás logickou volbou. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí už celých 10 let,“ dodává Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

„Prevence dětských úrazů je nesmírně důležitá a pomohla za několik posledních desetiletí snížit počet dětí zemřelých na úraz o více než polovinu. Spolu s tím pomáhá tomuto pozitivnímu trendu také zvýšení kvality péče o poraněné děti a centralizace závažných úrazů do dětských traumacenter. Nadační fond Kolečko je unikátní v tom, že pojal angažovanost v boji proti dětským úrazům a jejich následkům komplexně. Mimo ohromného množství dětí, proškolených v preventivním programu Rozhlédni se, podporuje celou síť osmi Center dětské traumatologie sponzorováním jejich přístrojového vybavení“, uvedl profesor Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice a přednosta dětského traumacentra s pražské Krči.

V rámci programu Rozhlédni se! se žáci při interaktivních trénincích učí, jak se mají bezpečně pohybovat v silničním provozu, ať už jako chodci, na kole či na bruslích nebo jako spolujezdci v autě. Rozhlédni se! staví na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se! a Poznávej dopravní značky.

Každá třída projde nejprve pod vedením lektora 45minutovou teoretickou přípravou s využitím nápaditých a atraktivních pomůcek včetně unikátního programu s použitím virtuální reality pro simulaci skutečných situací v silničním provozu, který vyvinul tým Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a.s.

Získané vědomosti si děti okamžitě ověří v praktické části (obvykle ve školní tělocvičně), kdy na stanovištích řeší konkrétní úkoly (přecházení na křižovatce, telefonát na záchrannou službu, výbava cyklisty atd.). V řešení úkolů pomáhají malým školákům jejich starší spolužáci z 9. tříd, kteří si tak mohou vyzkoušet své pedagogické schopnosti.

 

Mezi zapojenými byly v roce 2018 například školy z následujících měst:

Černuc (okres Kladno), Straškov (okres Litoměřice), Pardubice, Františkovy Lázně, Cheb, Hradec Králové, Zlín (Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež).

Akce Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a postupně navštěvuje regiony v celé České republice. Zaměřuje se na děti od 6 do 10 let (1. – 5. třída ZŠ), které interaktivní formou učí bezpečnému pohybu v silničním provozu. Projekt organizuje nadační fond Kolečko. Generálním partnerem projektu je od začátku EUROVIA CS, a.s.

Nadační fond Kolečko se vedle prevence dětských úrazů, dopravních nehod a jejich následků věnuje podpoře Center dětské traumatologie, mezi něž rozdělil od roku 2004 více než 9.700.000,- Kč.

V letošním roce plánuje nadační fond Kolečko největší projekt ve své historii – rozšíření Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči s investicí minimálně 1.000.000,- Kč.


Informace o projektu na www.kolecko.cz, www.eurovia.cz, facebookových profilech NF Kolečko, EUROVIA CS a na youtube.