News > Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn je hotová o půl roku dříve

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn je hotová o půl roku dříve

10. 12. 2021

Slavnostním přestřižením pásky skončila 10. prosince přestavba nebezpečného křížení Rádelský mlýn na Liberecku.

Realizace MÚK probíhala za velmi přísných prostorových a provozních podmínek v údolí Rádelského mlýnaDélkový úsek hlavní trasy činí 65metrů. Avšek rozsah stavby je zajímavý zejména s ohledem na její vertikální členitost, kdy jsou nad sebou čtyři etáže objektů (zatrubněný Jeřmanický potok, komunikace I/65, rámový most na komunikaci I/35 a dominantní obloukové přemostění ve směru Liberec-Turnov). Práce probíhaly za stálého provozu na silnici I/35 v obou směrech. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran bylo možné práce zkrátit o půl roku, a to i v době, kdy ČR sužovala a sužuje pandemie.

 

Při projektu našla uplatnění drtivá většina současných stavebních technologií týkajících se zakládaní, sanací a konstrukcí ze železobetonu. Projekt zahrnoval také realizaci systému automatického postřiku solankou na mostních objektech (s možností budoucího rozšíření na celou křižovatku) a dešťové usazovací nádrže o objemu 400 m3. D je svedena nově vybudovaná dva kilometry dlouhá kanalizace, která jímá vodu z plochy vozovek o celkové výměře 22 550 m2. V rámci stavby vzniklo také šest opěrných a zárubních zdí a jedna protihluková stěna.


Základní informace:

Název: I/35 MÚK Rádelský mlýn

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zhotovitel: Společnost ESIR – EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2020 – 12/2021 (zprovoznění) – 06/2022 (úplné dokončení)