News > Lávka Všezvěd již slouží veřejnosti, začíná výstavba Všudybudu

Lávka Všezvěd již slouží veřejnosti, začíná výstavba Všudybudu

21. 09. 2018

V pondělí 17. září 2018, necelý rok poté, co byl položen základní kámen první přechodové lávky Všezvěd, byla tato část bezbariérového komunikačního propojení mezi Slováckým náměstím a sídlištěm Olšava předána veřejnosti. Práce na druhé etapě, jejíž součástí bude lávka Všudybud, byla zahájena a dokončena má být v červnu roku 2019.

V první etapě byla vystavěna nejen samotná lávka Všezvěd, ale také cyklistická stezka začínající u CPA Delfín. Realizovala se odpočinková plocha a byla provedena přeložka polní cesty za řekou Olšavou. Součástí cyklostezky je také veřejné osvětlení a dopravní značení. Zbývá ještě dokončit osázení zelení, které s ohledem na klimatické podmínky bude provedeno až v listopadu.

Druhá etapa komunikačního propojení a s ní související výstavba lávky Všudybud začne za křížením cyklostezky s polní cestou za Všezvědem. Trasa zde nejdříve překoná silnici I/50 a vyústí v ulici Dělnická na sídlišti Olšava. Obě lávky budou téměř identické, měří 68 m a jsou 3,5 m široké. Lávkám dal architekt název podle postavy ze stěžejního díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Všezvěd Všudybud je v něm všeznalým průvodcem poutníka, který hledá správnou cestu života v odlidštěném světě.

Komunikační propojení bude mít po dokončení délku 583 m.

Základní informace:

Název: Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě 1. etapa
Objednatel: Město Uherský Brod
Zhotovitel: EUROVIA CS
Dodavatel nosné konstrukce: OK Třebestovice (člen Skupiny EUROVIA CS)
Termín realizace: 10/2017 – 9/2018