News > EUROVIA CS zahájí opravu silnice I/3 v úseku Bystřice – Tožice, v místě budou dopravní omezení

EUROVIA CS zahájí opravu silnice I/3 v úseku Bystřice – Tožice, v místě budou dopravní omezení

18. 03. 2019

Ve středu 20. března ráno začnou opravy povrchu silnice I/3 v úseku Bystřice – Tožice. Zahájení prací bude předcházet rozmisťování dopravního značení v termínu 18. – 19. března. Práce provede EUROVIA CS do konce června. Investorem prací za 133 mil. korun je ŘSD ČR.

Od pondělí 18. března bude probíhat rozmisťování dopravního opatření a příprava objízdných tras v souvislosti s opravami silnice I/3 v úseku Bystřice – Tožice tak, aby 20. března ráno byla opatření plně funkční a práce mohly začít. Práce budou probíhat postupně za provozu 95 dnů. Z toho 42 dnů bude provoz ve směru z Benešova na Olbramovice bez omezení a opačný směr z Olbramovic na Benešov bude převeden na vyznačené objízdné trasy, a to zvlášť pro osobní a pro nákladní dopravu. Objízdná trasa pro nákladní dopravu vozidel nad 3,5t a nad 3,5m výšky bude vedena ze silnice I/3 na silnici I/18 směr Sedlčany a dále na D4. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t a do výšky 3,5m bude vedena ze silnice I/3 přes Tomice II, Ouběnice, Jinošice, Líšno, Bystřice zpět na I/3.

Po 42dnech bude provoz vrácen na I/3 a budou probíhat dokončovací práce za obousměrného provozu.

„Jsme si plně vědomi toho, že stavební práce na vytížené komunikaci I/3 mohou vézt k dopravním komplikacím, ale zvolená dopravní opatření s využitím objízdných tras umožní práce provézt v krátkém čase. Pokud by byla zvolena kyvadlová doprava, práce by probíhaly výrazně delší dobu. Chtěli bychom požádat všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení v daném úseku a svou cestu si dopředu naplánovali,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V rámci oprav silnice I/3 v úseku Bystřice – Tožice dojde ke kompletní výměně a opravě povrchu vozovky. Součástí bude také oprava odvodnění komunikace a realizace nového vodorovného i svislého dopravního značení. Úsek je dlouhý více jak 6 km a šířka vozovky přesahuje 10 m.