News > EUROVIA CS provede rekonstrukci části Vídeňské ulice v Praze

EUROVIA CS provede rekonstrukci části Vídeňské ulice v Praze

29. 05. 2019

V úterý 4. června začne rekonstrukce Vídeňské ulice v Praze v úseku mezi Dobronickou až po ulici K Zeleným domkům. S tím budou spojená také dopravní opatření v místě. Práce provede EUROVIA CS pro TSK Praha do října 2019.

V rámci rekonstrukce budou provedeny komunikační úpravy, které zahrnují kompletní novou konstrukci vozovky, osazení žulových obrub, sanaci podloží v místě rozvolnění a propadů, opravy poškozených uličních vpustí a jejich přípojek a nové vodorovné dopravní značení. Stavební úpravy dále spočívají v opravě propustků a stávajících vjezdů k nemovitostem, zřízení nového příkopu a přeložce stožárů a kabelů veřejného osvětlení.

Práce si vyžádají úplnou uzavírku předmětného úseku Vídeňské ulice v Praze. Doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Individuální automobilová doprava povede ve směru do centra po Kunratické spojce na Chodov, bude možná i alternativa do ul. Libušská, ve směru z centra bude vedena z Vídeňské do ul. Jalodvorská a Libušská.

Autobusová doprava bude vedena ve směru do centra ul. K Zeleným domkům na Vídeňskou a ve směru z centra do Kunratic ul. K Zeleným domkům a ve směru do Vestce a Jesenice z Vídeňské ul. přes Zálesí, Štúrova a dále po Libušské.

Kompletní uzavírka Vídeňské ulice v úseku od Dobronické po ulici K Zeleným domkům bude platná od 4. června do konce srpna. Následně bude provoz v místě obnoven a do začátku října zde budou probíhat ještě dokončovací práce, které ale již do provozu nezasáhnou.


Základní informace:

Název: Rekonstrukce Vídeňská, Praha, v úseku Dobronická – K Zeleným domkům

Objednatel: TSK Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 06 – 10/2019