News > EUROVIA CS provede rekonstrukci části Kutnohorské ulice v Praze

EUROVIA CS provede rekonstrukci části Kutnohorské ulice v Praze

07. 11. 2019

V úterý 12. listopadu začne rekonstrukce části Kutnohorské ulice v Praze. V noci před zahájením prací proběhne rozmístění dopravního opatření. Práce provede EUROVIA CS pro TSK Praha během jednoho měsíce.

V rámci rekonstrukce dojde především k odfrézování stávajícího povrchu vozovky a jeho k nahrazení novými asfaltovými vrstvami. Dále budou doplněny silniční obruby a provedena rekonstrukce autobusových zastávek. Práce budou probíhat na 500m dlouhém úseku Kutnohorské ulice v Praze mezi ulicemi Ústřední a Kardausova vč. části křižovatky Ústřední x Černokostelecká x Kutnohorská.

Práce si vyžádají nezbytná dopravní opatření v místě, které zahrnují rovněž objízdné trasy. „Práce byly rozděleny do dvou navazujících etap, tak aby bylo možné místem omezeně projíždět a zároveň vznikl bezpečný pracovní prostor,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. V dotčeném úseku bude v obou etapách provoz veden jednosměrné ve směru z centra. V opačném směru bude zapotřebí využít objízdnou trasu. Pro vozidla do 12t včetně MHD povede přes silnice Dolnoměcholupská, U továren, Sklářská, Průmyslová a Černokostelecká. Pro nákladní vozidla nad 12t pak povede přes ulice Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Pod Chodovem, Spořilovská a Jižní spojka.

„Jsme si plně vědomi toho, že stavební práce na vytížené Kutnohorské ulici mohou vézt k dopravním komplikacím, ale zvolená dopravní opatření s využitím objízdných tras umožní práce provézt v nejkratším možném čase. Chtěli bychom požádat všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení v daném úseku a svou cestu si dopředu naplánovali,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.