News > EUROVIA CS postaví část obchvatu Jesenice u Prahy

EUROVIA CS postaví část obchvatu Jesenice u Prahy

02. 08. 2019

Výstavbu přeložky silnice II/101 Jesenice – obchvat – I. etapa zahájí společnost EUROVIA CS v pondělí 5. srpna. Práce provede do října 2020. Investorem prací je Krajská správa a údržba komunikací Středočeského kraje.

Budoucí obchvat umožní propojení dálnice D1 a D4 a především odvede silniční i tranzitní dopravu z obce Jesenice, což výrazně pomůže životnímu prostředí v obci.

„Práce budou probíhat převážně na volných prostorách a výrazněji nezasáhnou do provozu v místě. Jen v průběhu napojování obchvatu na stávající dopravní síť bude zapotřebí provézt dílčí dopravní opatření,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V rámci výstavby vznikne 1030 m nové komunikace, souvisejí s tím také přeložky inženýrských sítí, výstavba 3 protihlukových stěn, vodorovné i svislé dopravní značení. Na začátku srpna začnou zemní práce (skrývka ornice) a přeložky inženýrských sítí. Hotová stavba bude na podzim 2020.

 

Základní informace:

Název: Přeložka II/101 obchvat Jesenice – I. etapa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2019 - 10/2020