News > Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

10. 07. 2019

Byla podepsána smlouva na projekt Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc. Hlavním cílem projektu je návrh elektrizace trati stejnosměrnou trakční soustavou (DC 3kV) včetně zvýšení rychlosti až na v=160km/h.

Obsahem stavby je elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc, což znamená kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně stavebních prací na mostních objektech a propustcích, přeřešení peronizace a technologie v železničních stanicích Bohuňovice, Šternberk, Újezd u Uničova a Uničov, v zastávkách Hlušovice, Štarnov, Babice, Mladějovice, Uničov-zastávka. Dále proběhne výstavba nového trakčního vedení a s ním spojených nových silnoproudých zařízení zajišťující jeho napájení, dále zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a ostatních technologií (TNS Olomouc, TNS Uničov, TNS Šternberk), rekonstrukce pozemních objektů a výstavbu nových objektu pro umístění nových technologií.

 

Základní informace:

Název: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty

Zhotovitel: UNIOLO RAIL: Subterra , EUROVIA CS, OHL ŽS a Elektrizace železnic Praha

Předpokládaná doba realizace: 06/2019 – 05/2022

Cena stavby: 3,9 mld. CZK