News > Dobrodružství s technikou

Dobrodružství s technikou

14. 06. 2019

Na českobudějovickém výstavišti se 13. června 2019 konal již 5.ročník akce s názvem „Dobrodružství s technikou“. Jedná se o zážitkový den pro děti, mládež, učitele, rodiče a širokou veřejnost.

Tuto akci pořádá Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci a za účasti větších i menších firem z jihočeského kraje, které zde prezentují veřejnosti svůj obor, své činnosti i výrobky.

Smyslem výstavy je nasměřovat příchozí generaci na technické a řemeslné vzdělávání, a to tou nejefektivnější formou, tedy skrz vlastní zážitek. Právě skutečnost, že si děti všechny exponáty a stanoviště vyzkouší na vlastní kůži, v nich může vyvolat nadšení a chuť věnovat se tolik vyhledávaným a důležitým oborům.

V pavilonu T bylo více jak 271 zážitkových stanovišť jednotlivých vystavovatelů, kde si návštěvníci mohli prohlédnout a zejména prakticky vyzkoušet techniku, řemeslo i vědu na vlastní kůži.

Akce se účastnilo v dopoledních hodinách velké množství návštěvníků z řad mateřských, základních i středních škol.

Odpoledne bylo cíleno na rodiny s dětmi, kdy rodiče mohou sledovat své ratolesti při provádění rozličných úkonů a přemýšlet tak, jaký obor, jaká škola, či učiliště bude pro jejich dítě nejvhodnější.

Závod České Budějovice představil a přiblížil obor stavebnictví, a to zejména nejmladší generaci návštěvníků, formou zábavných dovednostních her a praktických činností. A navíc si odnesl Komorovou hvězdu za podporu vzdělávání a rozvoj techniky a řemesel v Jihočeském kraji.