News > Chrástecká ulice v Plzni byla slavnostně zprovozněna

Chrástecká ulice v Plzni byla slavnostně zprovozněna

03. 09. 2021

V pátek 3. září byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu celá trasa v rámci projektu I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa.

V rámci této etapy došlo k dokončení druhé poloviny čtyřproudové komunikace mezi křižovatkami s ulicemi Plaská a Pod Stráží (včetně odbočovacího pruhu) a s ní související protihlukové zdi u servisu Ford na Plaské třídě, včetně přiléhajících chodníků a cyklostezek podél nové trasy komunikace.

Stavební práce na této zprovozňované části komunikace byly zahájeny ihned po spuštění provozu v režimu předčasného užívání v noci z pátku 21. května na sobotu 22. května, neboť zajištění provozu na předmětné části hlavní trasy po celou dobu výstavby neumožňovalo budovat čtyřpruhovou komunikaci v plném profilu.


Základní informace:

Název: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa.

Objednatel: ŘSD ČR, Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Společnost Plaská – Chrástecká (EUROVIA CS, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY stavební)

Doba realizace: 03/2019–09/2021