News > Centru Prostějova se uleví

Centru Prostějova se uleví

24. 11. 2021

Ve středu 24. listopadu slavnostně skončila stavba silnice II/366 Prostějov – přeložka.

Předmětem stavby byla 3140 m dlouhá přeložka silnice II/366 v úseku od křižovatky se silnicí II/449 na Smržice po okružní křižovatku na ul. Olomoucká. Stavba silnice, která je součástí vnějšího městského okruhu, uleví centru města Prostějov, neboť odkloní tranzitní dopravu směřující od Kostelce na Hané k dálnici D46 a sníží hlukovou i emisní zátěž ve středu města. 

První část obchvatu byla do zkušebního provozu uvedena již na začátku září. Nyní je dokončeno i přemostění Kostelecké ulice a železniční trati směrem na Kostelec na Hané. Kompletní zprovoznění proběhlo o téměř půl roku dříve, než bylo původně předpokládáno. 

V rámci stavby vzniklo přes 3 km nových asfaltových vozovek, tříramenná okružní křižovatka a také dva mostní objekty – čtyřpolový most přes železniční trať a silnici II/366 a cyklistická lávka přes silnici II/366. Dále bylo provedeno odvodnění, přeložka vysokého napětí, přeložky nízkého napětí a optických kabelů, přeložky vodovodních řadů a také veřejné osvětlení. Vybudována byla také dešťová kanalizace.

Největší výzvou po technické stránce bylo provedení přeložky vodovodu z ocelového potrubí o průměru 800 mm s novými armaturními šachtami.  


Základní informace: 

Název: silnice II/366 Prostějov – přeložka

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: sdružení STRABAG – EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2019- 11/2021