News > Budeme pracovat na železničním uzlu v Žilině na Slovensku

Budeme pracovat na železničním uzlu v Žilině na Slovensku

13. 11. 2020

Sdružení firem, jehož jsme součástí, získalo projekt na dostavbu zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Ve čtvrtek 12. listopadu byla slavnostně podepsána smlouva.

Cílem stavby je modernizace technické infrastruktury pro dosažení parametrů dohody AGC (evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách, 1985) a AGTC (evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy, 1993).

Modernizace se skládá z přestavby stávající železniční dopravní cesty za účelem zvýšení její technické vybavenosti a zabudovaním nejmodernějších a nejprogresivnějších prvků.

Termín stavby je stanoven na 48 měsíců od prvního převzetí staveniště, dokončení se předpokládá do konce roku 2024.


Základní informace:

Název: ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Objednatel: Železnice Slovenské republiky

Zhotovitel: sdružení Pod Dubňom: Strabag, EUROVIA CS, Subterra, AŽD Praha

Doba realizace: 48 měsíců