Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

Stavba „Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí“ v Otrokovicích řeší napojení silné industriální lokality na komunikaci I. třídy, a to mimo centrum města Otrokovice.

Popis projektu

V místě vznikne nová 199 metrů dlouhá komunikace, přeložena bude stávající polní cesta směrující do zahrádkářské kolonie, dojde k posunu stávajícího vodovodu, přeloženy budou také veškeré rozvody kabelů drážní dopravy. Významnou součástí stavby je most přes železniční koridor Břeclav – Přerov s rozpětím 9,3 metru. Vybudování mostu bude probíhat pouze za částečného omezení dopravy na železnici.

Technické údaje

Typ projektu: Silniční údržba

Začátek stavby: 03/2014

Termín dokončení: 04/2015

Lokalita: Otrokovice

Stát: Česká republika

Závod: závod Zlín