Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Úsek silnice II. třídy v Petrůvce a silnice III. třídy z Valašských Klobouků do Mirošova a z Haluzic do Lipové

Úsek silnice II. třídy v Petrůvce a silnice III. třídy z Valašských Klobouků do Mirošova a z Haluzic do Lipové

V listopadu byla slavnostně dokončena oprava části silnice III/4932 v k. ú. Lipová a k. ú. Haluzice.

Popis projektu

V listopadu byla slavnostně dokončena oprava části silnice III/4932 v k. ú. Lipová a k. ú. Haluzice, a to od konce obce Lipová přes křižovatku se silnicí III/4941 a dále část silnice III/4941 v k. ú. Haluzice, extravilán a intravilán obce Haluzice po úroveň připojení místní komunikace. Celková délka opravy je 2 815 metrů.

Na silnici III/4932 a III/4941 bylo provedeno vyfrézování stávající obrusné vrstvy, lokální vyspravení poruch v ložné živičné vrstvě a zpětné položení nové obrusné vrstvy. Součástí stavby v extravilánu byla oprava krajnic, osazení směrových sloupků, stavební úpravy silničních příkopů, oprava připojení polních a lesních komunikací a úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem. V průtahu obce Haluzice proběhly udržovací práce na vozovce v prostoru mezi oboustrannými obrubami. Byly realizovány výškové úpravy povrchových znaků odvodňovacího zařízení. Stavební práce probíhaly za částečné uzavírky po polovinách vozovky, provoz byl řízen světelnou signalizací.


Základní informace:

Název: Úsek silnice II. třídy v Petrůvce a silnice III. třídy z Valašských Klobouků do Mirošova a z Haluzic do Lipové

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 07/2016 - 11/2016

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 07/2016

Termín dokončení: 11/2016

Lokalita: Zlínský kraj

Stát: Česká republika

Závod: závod Zlín