Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Tramvajová trať mezi Libercem a Vratislavice nad Nisou

Tramvajová trať mezi Libercem a Vratislavice nad Nisou

V sobotu 6. listopadu se vrátil provoz na tramvajovou trať mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou.

Popis projektu

Po zahájení provozu tramvají budou probíhat ještě dokončovací práce a za provozu tramvají proběhne oprava přejezdu přes Tanvaldskou ulici, přes který byla vedena náhradní autobusová doprava. Současně s těmito pracemi bude probíhat v rámci jiné stavby kompletní oprava povrchů Tanvaldské ulice mezi ulicemi Pivovarská a Broumovská při úplné uzavírce provozu.

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou došlo k zásadní rekonstrukci, kdy na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna byl změněn rozchod kolejí z původních 1000 mm mna standardních 1435 mm. „Dále byla v rámci prací trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích byl nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a došlo v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím,“ dodává Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Součástí stavby byla také úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde byly podbity části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna byla odstraněna vlnkovitost kolejnic strojním broušením. Přechody a přejezdy byly upraveny, stejně tak proběhla úprava trolejového vedení, které je přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bylo upraveno odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace, a to s ohledem na odstranění průsaků.


Práce probíhaly za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Výluka v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna skončila 6. listopadu o 13 dní dříve, než bylo původně plánováno. Úplné dokončení stavby bude 19. listopadu 2021.


Základní údaje:

Název: Změna rozchodu kolejí tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna 

Objednatel: Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou. 

Zhotovitel: EUROVIA CS


Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 07/2021

Termín dokončení: 11/2021

Lokalita: Liberecký kraj

Stát: ČR