Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice II/232 Břasy-Liblín

Silnice II/232 Břasy-Liblín

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 23. listopadu rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/232 v části úseku od obce Břasy přes Újezd u sv. Kříže a končící před mostem přes řeku Berounku v Liblíně.

Popis projektu

V rámci rekonstrukce byla mj. provedena oprava krytu vozovky, sjednocení šířky komunikace a realizace nového dopravního značení. V části komunikace II/232 mezi Újezdem u sv. Kříže a křižovatkou do obce Němčovice (délka 1 740m) byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Do výstavby tohoto úseku byla zahrnuta i úprava dvou autobusových zastávek ČSAD s doplněním kompletní konstrukce nástupišť.

Stěny na Liblínské skále byly zajištěny ocelovou hexagonální sítí. Stabilita komunikace naproti Liblínské skále byla zajištěna železobetonovými římsami upevněnými na vrtaných mikropilotách a kotvách. V obci Liblín byla v komunikaci vybudována nová dešťová kanalizace a gabionová zeď.

Na předpolí mostního objektu přes řeku Berounku v Liblíně byly postaveny železobetonové opěrné zdi a zemní těleso z armované zeminy z prvků GREEN TERRAMESH.

V celém rekonstruovaném úseku komunikace byly opraveny vybrané propustky, pročištěny příkopy a upraveny krajnice.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín, dokončení

Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2017 – 11/2017

Celková cena díla: 87, 9 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 03/2017

Termín dokončení: 11/2017

Lokalita: Libín

Stát: Česká republika

Závod: závod Plzeň