Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice III/30110 – oprava nábřežní zdi v k.ú. Javor

Silnice III/30110 – oprava nábřežní zdi v k.ú. Javor

Ve čtvrtek 6. října slavnostně skončila oprava silnice III/30110 a oprava nábřežní zdi v obci Javor. Práce zahrnovaly opravu silnice III. tř., a její přilehlé nábřežní zdi, která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch.

Popis projektu

Rekonstrukce vozovky spočívala v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí. Součástí rekonstrukce byla obnova odvodnění komunikace a oprava nábřežní zdi. Opravovaná zeď má délku 58 m včetně zábradlí se svislou výplní. Celková délka opravovaného úseku je 141 m.

Stavba se nachází v intravilánu obce Dědov-Javor. Slouží nejen místní dopravě obcemi, ale tvoří zároveň spojnici mezi Policí nad Metují a Teplicemi nad Metují.


Základní informace:

Název: Silnice III/30110 – oprava nábřežní zdi v k.ú. Javor

Investor: SÚS královéhradeckého kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 07/2016 – 09/2016

Cena: 7,9 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 07/2016

Termín dokončení: 09/2016

Lokalita: Javor

Stát: Česká republika

Závod: závod Čechy východ