Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice II/433 Hranice kraje - Morkovice, část 1 Uhřice

Silnice II/433 Hranice kraje - Morkovice, část 1 Uhřice

Popis projektu

Na začátku listopadu 2017 skončila částečná rekonstrukce silnice mezi hranicí kraje Zlín-Olomouc a obcí Uhřice. Opraven byl 1,5 km dlouhý úsek. Součástí byly také údržbové práce, které spočívaly v opravě výtluků, sanaci krajnic, obnově zanesených odvodňovacích příkopů a částečným zřízením příkopů z prefa žlabů. Provedeny byly také nezbytné úpravy terénu a pročistění propustků pod hospodářskými sjezdy.

Po pokládce živičné vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky byly zřízeny nové nezpevněné krajnice ze štěrkodrti a práce byly zakončeny provedením vodorovného a svislého dopravního značení.

Práce trvaly dva měsíce.


Základní informace:

Název stavby: SILNICE II/433 Hranice kraje-Morkovice, část 1 Uhřice

Investor: ŘSD, Zlínský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 9/2017

Termín dokončení: 11/2017

Lokalita: Zlínský kraj

Stát: Česká republika