Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko

Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko

V září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko. Stalo se tak o půl roku dříve než se původně plánovalo.

Popis projektu

Díky 2,34 km dlouhé přeložce stávající komunikace I/49 došlo k výraznému snížení silničního provozu v obci Lhotsko, a tím ke zvýšení bezpečnosti v celé obci.

Původní trasa byla špatně přehledná a neumožňovala vlivem malé šířky vozovky v celém úseku bezpečné předjíždění. Celkově bylo prostorové vedení trasy původní komunikace značně omezujícím prvkem plynulosti dopravy, zejména kvůli kamionové dopravě. Přeložka byla navržena tak, aby míjela místní obytnou zástavbu.

Stavba byla navržena k zařazení do Operačního programu Doprava 2014-2020 a spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Základní informace:

Název: I/49 Vizovice – Lhotsko

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS a Porr

Doba výstavby: 03/2015 - 09/2016

Cena: 169 mil. Kč + DPH

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 03/2015

Termín dokončení: 09/2016

Lokalita: Lhotsko

Stát: Česká republika

Závod: závod Zlín