Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17

Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17

Ve středu 16. prosince byla slavnostně dokončena stavba silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17.

Popis projektu

Vybudování přeložky silnice I/37 významně odlehčilo městu Chrudimi od tranzitní dopravy. Silnice I/37 tvoří páteřní komunikaci ve směru sever – jih v Pardubickém kraji. V předchozích letech byl vybudován dělený čtyřpruh mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a přeložka silnice I/37 v úseku Pardubice – Medlešice, na kterou přímo navazuje realizovaný obchvat Chrudimi. Vybudováním obchvatu Chrudimi je jediným možným řešením pro odstranění zejména tranzitní dopravy z průtahu města a zároveň zajištění kvalitního napojení spádové oblasti města Chrudim na dálnici D11.

Hlavní trasu stavby tvoří 5,850 km dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Tato část přeložky silnice I/37 navazuje na předchozí úsek přeložky této komunikace, který je v současné době právě v realizaci (Pardubice – Medlešice).

Na stavbě je 7 mostních objektů, komunikace hlavní trasy kříží rovněž řeku Chrudimku a železniční trať ČD Chrudim – Hrochův Týnec.

Je třeba dále zdůraznit, že stavbu přeložky silnice I/37 v úseku Medlešice - křižovatka se silnicí I/17 je nutno koordinovat se stavbou - zkapacitnění stávající silnice ulice Dašická (silnice III/34026 na Ostřešany). Stávající uspořádání silnice III/34026 – ulice Dašické je jako přivaděč do Chrudimi především svým šířkovým uspořádáním nevyhovující.

 

Základní údaje:

Název: Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, M – SILNICE, PORR

Doba výstavby: 28 měsíců

Cena díla: 1,27 mld. Kč

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 11/1999

Termín dokončení: 12/2015

Lokalita: Chrudim

Stát: Česká republika

Závod: závod Čechy východ