RTT Střešovická

Dne 30. října byla slavnostně dokončena rekonstrukce tramvajové trati v ulici Střešovická a Na Petřinách v městské části Praha 6, a to v úseku od křižovatky Střešovická – Patočkova (mimo) k tramvajové smyčce Petřiny (včetně).

Popis projektu

Délka uvedeného tramvajového úseku v hlavních kolejích je cca 3423 m dvoukolejně a délka tratě ve smyčce Petřiny je cca 254 m dvoukolejně. V rámci rekonstrukce bylo původní panelové uložení kolejí nahrazeno zatravněným svrškem. Téměř celá trať kromě přejezdů a zastávek byla zatravněna (cca 16 500m2). Na přejezdech a zastávkách jsou koleje uložené v betonu a zalité litým asfaltem. Na dvou zastávkách (Petřiny a Vojenská nemocnice) jsou kolejnice uchyceny systémem W-tram.

Cestování tramvají v daném místě je nyní komfortnější a bezpečnější. Zastávky mají bezbariérové přístupy, mají prvky pro slabozraké a nevidomé, přístřešky a zvýšenou nástupní hranu.

 

Základní informace:

Název: RTT  Střešovická

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zhotovitel: Společnost RTT Střešovická EUROVIA CS – COLAS CZ

Cena:  247 mil. Kč

Doba výstavby: 08/2015 – 10/2015

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 08/2015

Termín dokončení: 10/2015

Lokalita: Praha

Stát: Česká republika