RTT Klapkova

EUROVIA CS dokončila rekonstrukci tramvajové trati v Klapkově ulici

Popis projektu

Stavební společnost EUROVIA CS pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) během letních prázdnin zcela zrekonstruovala nejsevernější tramvajovou trať v Klapkově ulici v pražských Kobylisích. Na 700 metrech došlo k výměně dožité panelové konstrukce z roku 1990.

Začátek rekonstruovaného úseku je v křižovatce s ul. Březiněveská, kde navazuje na nedávno rekonstruovaný úsek, který je v provedení konstrukce na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži s bočními L-profily a antivibračními rohožemi s asfaltovým povrchem. Na konci navazuje na křižovatkovou konstrukci s dřevěnými pražci ve štěrkovém loži částečně s asfaltovým krytem, v oblasti výhybek s dlážděným krytem. Ve značné délce je přilehlá vozovka vyhrazena pro parkování, v případě nedostatečné šířky částečně na chodníku.

Staré BKV panely byly nahrazeny moderní konstrukcí s betonovou deskou uloženou na antivibračních rohožích s pružným upevněním žlábkových kolejnic pomocí systému W-tram. Směrové řešení vychází z požadavku na nové šířkové uspořádání komunikace dle studie IPR. Zajímavostí je prudké stoupání 71-75‰ ve druhé části opraveného úseku.

 

Základní informace:

Název: RTT Klapkova

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)

Zhotovitel: EUROVIA CS

Cena díla: 76 milionů korun.

Doba realizace: 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 07/2017

Termín dokončení: 08/2017

Lokalita: Praha

Stát: Česká republika